Program

08:15 - 09:00Registracija
09:00 -Pozdrav organizatorja, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
Uvodni pozdrav, prof. dr. Verica Trstenjak, vodja programskega odbora
- 9.30Uvodno predavanje, Mag. Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS
9.30 - 11.001. Sekcija: Pravni okvir za podrocje trajnosti in EGS
Vodja: prof. dr. Petra Weingerl
Pravna ureditev trajnosti v EU: direktiva CSDR in posledice za potrošnike in podjetja, izr. prof. dr. Petra Weingerl, Univerza Maribor
Uvajanje trajnosti v Sloveniji: implementacija direktive in aktivnosti, Katja Manojlović, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS
Greenwashing – zeleno zavajanje: primeri, posledice in sankcije, prof. dr. Verica Trstenjak
11:00 - 11:30Odmor s pogostitvijo
11.30 - 13.002. Sekcija: Kako zadostiti kriterijem trajnosti
Vodja: iz. prof. dr. Petra Ferk
Zelena zaposlitev, prof. dr. Tjaša Recek, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Trajnost in vpliv na potrošnike, Petra Lovišček, Zveza potrošnikov Slovenije
Metodologija OZN ocenjevanja javnih projektov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (PIERS), izr. prof. dr. Petra Ferk, E-procurement
Predstavitev kriterijev ocenjevanja ESG, Ana Struna Bregar, direktorica CER
13:30 - 14:30Kosilo z druženjem
14.30 - 16.153. Sekcija: Trajnost in ESG v praksi
Vodja: Blaž Golob
Povečanje konkurenčnosti podjetij z uvedbo ESG standardov poslovanja, Blaž Golob, GFS Institute
Predstavitev ESG in izzivi uveljavljanja trajnosti v bančništvu, Alenka Recelj Mercina, NLB
Trajnostni izzivi v zavarovalništvu, Mojca Rome, Agencija za zavarovalni nadzor
Primeri dobrih praks: Trajnost v športu, Bor Rozman, odvetniška družba Jereb
16:15Zaključek

prijava

Program

Način plačila: 
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa. Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.

prijava

Način plačila: 
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa. Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.